Cha Guzman | La Salle Photoshop Tutorials here
 Critics

Happy Birthday Lola. We miss you. We love you.

Syempre hindi namin nakalimutang maghanda ng favorite mong kainin nung buhay ka pa.:* 

■ Posted 1 year ago with 20 notes
  1. tres-mal said: sarap!!! :D
  2. sheamnessy posted this